Groene Kruispunt Nuldernauw

Het Groene Kruispunt is een van de projecten uit het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR, 2001). Het gaat om het gebied dat is gelegen tussen de rijksweg A28 en het Veluwerandmeer en aan de noord- en zuidzijde wordt begrensd door Strand Horst en Strand Nulde.

Het Flevolandse deel van het Groene kruispunt Nuldernauw is gerealiseerd. Het Gelderse deel (op grondgebied van Ermelo en Putten) moet nog worden uitgevoerd.

De daadwerkelijke realisatie van het Gelderse deel van het Groene Kruispunt is door grondeigenaar Leisurelands afhankelijk (gesteld) van een positief en onherroepelijk besluit voor het opgestelde bestemmingsplan Strand-Horst (gemeente Ermelo), waarin naast het Groene Kruispunt ook de ‘rode’ recreatieve ontwikkelingen zijn voorzien.  

Op 30 juni 2021 ondertekenden de initiatiefnemers van het Groene Kruispunt en de samenwerkende natuurbeschermingsverenigingen een overeenkomst die de weg vrijmaakt voor de aanleg van het Groene Kruispunt. Een belangrijke mijlpaal.

Met de ondertekening van de overeenkomst door de gemeenten Ermelo en Putten, grondeigenaar Leisurelands, Gastvrije Randmeren en de samenwerkende natuurbeschermingsverenigingen zeggen alle partijen volmondig ‘ja’ tegen de aanleg van het Groene Kruispunt op strand Nulde en strand Horst aan de Strandboulevard/Palmbosweg in Putten en Ermelo.

Eerder al werd het inrichtingsplan vastgesteld, dat is opgesteld in samenspraak met verschillende stakeholders, waaronder Jaap Schrὃder (Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) en Tjalling van der Meer (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Noordwest Veluwe).

Klik hier voor een download van het inrichtingsplan dat september 2020 werd vastgesteld.

Voor de Vogelbeschermingswacht en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging was de ondertekening van de overeenkomst aanleiding om haar beroepschrift tegen het bestemmingsplan Strand Horst in te trekken.

Woensdag 24 november haalde het bestemmingsplan Strand Horst - met daarin opgenomen het Groene Kruispunt - bij de Raad van State de eindstreep; het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. De weg is nu vrijgemaakt om in 2022 het Groene Kruispunt aan te leggen. Hierbij moet nog wel rekening te worden gehouden met het broedseizoen van half maart tot september, waarbinnen geen verstoring door (graaf)werkzaamheden is toegestaan.

Rietmoeras, loofbos, grasland en onderwaterbos

Het Groene Kruispunt wordt een rietmoeras dat overgaat in loofbos en grasland. Een leefgebied waar de grote karekiet, roerdomp, otter, ringslang en snoek zich thuis voelen. Op het Nuldernauw zorgt een palenrij voor een rust- en foerageergebied voor watervogels en in het water komen ‘onderwaterbossen’ waar vissen kunnen schuilen. Voor langsfietsende natuurliefhebbers is er straks een vogelkijkhut met prachtig uitzicht op het moerasgebied en het water.

Het Groene Kruispunt is een actualisering van een natuurversterkingsopgave uit het Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeren uit 2001 en draagt nu ook bij aan de natuurdoelen uit het Natura 2000 beheerplan Veluwerandmeren en de Kaderrichtlijn Water.

De aanleg van het Groene Kruispunt komt voor rekening van Gastvrije Randmeren en Leisurelands zal zorg dragen voor het beheer en onderhoud op het land. De gemeenten Putten en Ermelo zorgen voor het beheer en onderhoud van het rust- en foerageergebied op het water en gemeente Ermelo zorgt bovendien voor de handhaving van de rust in het vogelgebied. Het Groene Kruispunt is onlangs ook door de provincie Gelderland opgenomen in het ‘Gelders Natuur Netwerk’ en bovendien draagt de provincie financieel bij aan de vogelkijkhut. 

Ook Rijkswaterstaat Midden-Nederland draagt haar steentje bij door het aanbrengen van de twee onderwaterbossen en vraatrasters om het waterriet uit te breiden en om schade door vraat van ganzen te voorkomen

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.