Groene Kruispunt Nuldernauw

Het Groene Kruispunt is een van de projecten uit het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR, 2001). Het gaat om het gebied dat is gelegen tussen de rijksweg A28 en het Veluwerandmeer en aan de noord- en zuidzijde wordt begrensd door Strand Horst en Strand Nulde.

Enkele jaren geleden is het Flevolandse deel van het Groene kruispunt Nuldernauw gerealiseerd. Het Gelderse deel (op grondgebied van Ermelo en Putten) moet nog worden uitgevoerd.

De daadwerkelijke realisatie van het Gelderse deel van het Groene Kruispunt is door grondeigenaar Leisurelands afhankelijk (gesteld) van een positief en onherroepelijk besluit voor het opgestelde bestemmingsplan Strand-Horst (gemeente Ermelo), waarin naast het Groene Kruispunt de ‘rode’ recreatieve ontwikkelingen (Faciliteren outdoor-activiteitenterrein Horst) zijn voorzien. Het Groene Kruispunt op grondgebied van Putten is al planologisch vastgelegd.

De gemeente Ermelo heeft in december 2018 het bestemmingsplan voor het gebied Strand Horst in ontwerp ter inzage gelegd. Vaststelling daarvan wordt voorzien in juli 2019.

Voor de Coöperatie aanleiding om nu te komen tot een concreet inrichtingsplan voor het
Groene Kruispunt, en daarmee uitvoering te geven aan de beleidsdoelen uit het Natura 2000 Beheerplan en de natuurbestemmingen in de beide bestemmingsplannen.

Voor de Coöperatie was de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan de aanleiding om begin 2019 te komen tot een concreet inrichtingsplan voor het Groene Kruispunt.

Om te komen tot een definitief inrichtingsplan wordt samen gewerkt met gebiedspartners als grondeigenaar Leisurelands, de gemeenten Putten en Ermelo, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en verschillende natuurorganisaties.

Lat: 52.3012749847568
Long: 5.5532927502021

0  Comments