Groene Kruispunt Nuldernauw

Het Groene Kruispunt is een van de projecten uit het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR, 2001). Het gaat om het gebied dat is gelegen tussen de rijksweg A28 en het Veluwerandmeer en aan de noord- en zuidzijde wordt begrensd door Strand Horst en Strand Nulde.

Het Flevolandse deel van het Groene kruispunt Nuldernauw is gerealiseerd. Het Gelderse deel (op grondgebied van Ermelo en Putten) moet nog worden uitgevoerd.

De daadwerkelijke realisatie van het Gelderse deel van het Groene Kruispunt was door grondeigenaar Leisurelands afhankelijk (gesteld) van een positief en onherroepelijk besluit voor het opgestelde bestemmingsplan Strand-Horst (gemeente Ermelo), waarin naast het Groene Kruispunt ook de ‘rode’ recreatieve ontwikkelingen zijn voorzien. De gemeente Ermelo heeft haar bestemmingsplan voor het gebied Strand Horst inmiddels vastgesteld. Het Groene Kruispunt op grondgebied van Putten was al eerder planologisch vastgelegd. 

Er wordt nu gewerkt aan een concreet inrichtingsplan voor het Groene Kruispunt om uitvoering te geven aan de beleidsdoelen uit het Natura 2000 Beheerplan en de natuur-bestemmingen in de beide bestemmings-plannen.

Om te komen tot een definitief inrichtingsplan wordt samen gewerkt met gebiedspartners als grondeigenaar Leisurelands, de gemeenten Putten en Ermelo, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en verschillende natuurorganisaties.

Lat: 52.3012749847568
Long: 5.5532927502021

0  Comments

Cookie settings