Ecolint Elburg

Een van de projecten uit het IIVR-programma is het ontwikkelen van een rietzone langs het Veluwemeer, o.a. bij Elburg, als leefgebied voor o.a. de grote karekiet.

Langs de Veluwemeerkust bij Elburg liggen een flink aantal recreatielandjes. Om de rietzone te kunnen herstellen en natuur te kunnen ontwikkelen, worden al vanaf 2001 in opdracht van de coöperatie recreatielandjes opgekocht en in beheer gegeven van Staatsbosbeheer. Het project is bekend onder de naam "Ecolint Elburg".

Projecttrekker is gemeente Elburg. Cooperatie Gastvrije Randmeren heeft tot taak de aankoop van de recreatielandjes, het herstellen van de rietzone en natuurontwikkeling. De rietkraag is in eigendom bij de Staat.

Partijen bij dit project betrokken zijn, behalve Elburg en Gastvrije Randmeren de  NatuurVereniging Eigenaren Oude Land (NVEOL) en de provincie Gelderland.

Er wordt door de gemeente Elburg een nieuw bestemmingsplan voor de kuststrook voorbereid met een recreatieve bestemming voor de recreatielandjes en een natuurbestemming voor de rietzone. Juli 2017 besloot de gemeente om in plaats van riolering, de mogelijkheid te bieden om alternatieve waterzuiveringen aan te laten leggen op kosten van de eigenaren.

De raad van Elburg is akkoord met verdere onderzoek naar de uitwerking van de vastgestelde uitgangspunten voor een passend bestemmingsplan. Totdat het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is, blijft de aankoopmogelijkheid van landjes op basis van vrijwilligheid bestaan.

In totaal zijn vanaf de start van dit IIVR-project 40 van de 106 landjes in het Ecolint aangekocht, met een totale oppervlakte van 5.87 ha op een totaal oppervlak van 15.29 ha.

Staatsbosbeheer verwerft in opdracht van de Coöperatie Gastvrije Randmeren op basis van vrijwilligheid recreatielandjes totdat het nieuw vast te stellen bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Lat: 52.4297927657261
Long: 5.79961828898961

0  Comments

Cookie settings