Waterplanten maaien

Zonering van de waterrecreatie in de Randmeren

Op initiatief van de coöperatie zijn in de winter van 2015  ‘waterrecreatiekaarten’ tot stand gekomen. Deze kaarten tonen op hoofdlijnen de locaties op de Randmeren waar alle verschillende vormen van waterrecreatie worden beoefend. Denk aan snelvaarbanen, surfgebieden, gebieden voor wedstrijdzeilen, zwemmen, suppen, vislocaties etc. De waterrecreatiekaarten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gebiedspartners HISWA, Watersport-verbond, jachthavens, watersportverenigingen en natuurorganisaties.

De waterrecreatiekaart met verschillende zoneringen laat een gebied zien, vergelijkbaar met een skigebied. In een skigebied is niet de hele berg geschikt om te skiën. Er zijn natuurzones en skipistes. Voor de gebruikers is van belang dat er (digitale) informatie beschikbaar is m.b.t. de toegang en kwaliteit van de skipistes waar je veilig, maar wel op eigen risico, kunt skiën. Dit is een uitgangspunt waar we naar toe werken. De waterrecreatiekaarten worden als basis gebruikt voor de keuze van de maaigebieden.

Wanneer wordt er gemaaid?

Vanaf 1 juli wordt er gedurende 3 tot 4 weken gemaaid. Eerder beginnen met maaien is niet zinvol, omdat de planten dan binnen het vaarseizoen weer aangroeien en er opnieuw gemaaid zou moeten worden. De groei lijkt later op gang te komen dan vorig jaar en vanuit de vergunningen wordt er dit jaar één keer gemaaid.

 

In het Gooi- en Eemmeer, Wolderwijd en Veluwemeer worden de toegangen en havens van de eilanden en aanlegplaatsen vrijgemaakt, surfgebieden en oefen- & wedstrijdgebieden worden gemaaid, evenals de snelvaarbanen bij Almere en in het Nijkerkernauw.

 

Nieuwe maailocaties in 2017

Behalve de voorkeurslocaties die voorgaande jaren in nauw overleg met de watersportsector zijn vastgesteld, worden dit jaar een aantal nieuwe locaties gemaaid.

 

In het Gooimeer worden bij de snelvaarbaan bij Almere twee toegangsstroken gemaaid. Blaricum wil de zwemmogelijkheden verbeteren en laat dit jaar een zwemstrook van 50 meter maaien bij het Stichtse Strand. Bij Huizen wordt bij een woonwijk in het 4e kwadrant een strook naar de vaargeul bij Huizerhoef gemaaid vanaf de steiger aan de Simone de Beauvoirlaan. Daarnaast worden nog steeds de toegangsgeul voor KNRM Blaricum en het een zwemstrook voor het Bunschoter strand ’t kleine Zeetje’ vrijgemaakt van waterplanten.

 

In het Wolderwijd wordt voor het eerst gemaaid voor de deur van de reddingsbrigade Zeewolde, zodat reddingsboten in geval van nood veilig en snel kunnen uitvaren. Ook is extra maaien nodig bij de doorgang van de Bolhaven Zeewolde.

 

Meer maaien in Eemmeer en Gooimeer

In het Veluwemeer is een gunstige ontwikkeling gaande die door deskundigen al werd voorzien. Kranswier, een waterplantje dat in alle randmeren voorkomt, breidt zich uit en verdrijft langzaam maar zeker het fonteinkruid naar dieper water. De snelvaarbaan op het Veluwemeer bij Harderwijk hoeft voor het eerst in jaren nauwelijks gemaaid te worden. Daarentegen is het Wolderwijd in verschillende ondiepere delen aan de Noordzijde nog relatief dicht begroeid. De uitgespaarde hectares van het Veluwemeer worden grotendeels ingezet in een vergroot maaigebied op het Eemmeer en extra toegangsgeulen naar dieper vaarwater op het Gooimeer.

 

Wie betaalt het maaien?

De gemeenten van de gebiedscoöperatie maken jaarlijks een deel van hun jaarlijks budget vrij om de belangrijkste vaargebieden tussen Almere en Kampen toegankelijk te houden. Daarnaast is dit jaar éénmalig extra budget vrijgemaakt in afwachting van een duurzame oplossing voor financiering waterplanten maaien in een groter gebied dan Randmeren alleen.

 

Meer weten?

 

Heeft u aanvullend nog vragen over het maaien dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of tijdens kantooruren via telefoonnummer 0341 - 47 44 04.