Waterplanten maaien

Groeistagnatie lijkt voorbij
1e ronde maaien bijna afgerond

Het algemene beeld is dat het Doorgroeid Fonteinkruid niet zo explosief groeit als vorig jaar, maar wel gestaag doorgroeit. De groeistagnatie zoals die zich in juni manifesteerde, lijkt voorbij.

Wat verraderlijk is, is dat de planten nog net niet aan de oppervlakte staan. In combinatie met winderig weer (en dus golven) en het minder heldere water zijn de planten moeilijker waar te nemen, maar zorgen ze wel voor overlast. De gemaaide gebieden zijn op dit moment goed te bevaren, maar daarbuiten is het oppassen.

Voorlopig laatste actie is maaien snelvaarbaan, daarna maaipauze

Komende week wordt het snelvaargebied op het Gooimeer gemaaid. Daarna komt er een maaipauze in afwachting van nagroei. Zodra de planten weer de oppervlakte naderen, wordt er een tweede maaironde georganiseerd. Het is op dit moment moeilijk in te schatten of en wanneer deze tweede ronde nodig is. 


Waar is gemaaid?

De geel gearceerde vlakken op de kaarten zijn de afgelopen weken gemaaid. De gele lijnen geven de uiterste grenzen aan van het vak dat in de maaiplanning is opgenomen.


Gooimeer West


Gooimeer Oost


Eemmeer


Eemmeer - EMR 1 t/m EMR 11


Eemmeer - EMR 11 t/m EMR 19

Het deel tussen EMR 11 en EMR 19 wordt in het kader van een pilot niet gemaaid maar intensief bevaren. Hiermee wordt getest of het intensief bevaren e overlast verminderd. Op dit stuk staan dus meer planten dan op de gemaaide stukken tussen EMR 1 tot EMR 11 en tussen EMR 19 tot EMR 31


Eemmeer - EMR 19 t/m EMR 31


Wolderwijd

Dus vrij van waterplanten?

Het maaien zorgt voor goed bevaarbare gebieden. We maken wel een voorbehoud. Er is geen garantie dat in de gemaaide gebieden geen enkele waterplant meer staat, dus blijf rekening houden met mogelijke planten en check regelmatig deze pagina voor de laatste stand van zaken. Nagroei kan er voor zorgen dat een gebied weer minder toegankelijk wordt.


Havens natuureilanden 

De havens van Huizerhoef, de Biezen, Knarland, de Kluut en Ral zijn gemaaid. Voor meer informatie over onze natuureilanden en aanleglocaties klikt u hier.

Gebruik onze kaarten voor een goede voorbereiding

Op deze website vindt u altijd de meest actuele maaikaarten. 

De maaikaarten die we gebruiken zijn samengesteld op basis van GPS-coördinaten en geven nauwkeurig de werkelijke maailocaties, gemaaide gebieden en betonning aan. Hoewel we de kaarten zo nauwkeurig mogelijk samenstellen op basis van GPS-coördinaten en er ook boeien op staan vermeld, kunnen ze de officiële vaarkaarten niet vervangen. 

Het officiële advies is om voor het navigeren gebruik te maken van de papieren kaarten van de Hydrografische Dienst of digitale kaarten van bv. Navionics. Op deze laatste kaarten staan ook de (voormalige) zandwingebieden aangegeven. Door hun diepte zijn deze gebieden altijd vrij van waterplanten.


Hoe blijft u op de hoogte?

Elke vrijdag plaatsen we op deze pagina een update, tot het einde van het maaiseizoen. Afhankelijk van de dichtheid van de planten en de nagroei loopt dit tot ergens in augustus. Ook versturen we de informatie wekelijks in de vorm van een nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet ? U kunt zich aanmelden via info@gastvrijerandmeren.nl

Cookie settings