belangrijkste redenen waarom geen inpandige haven is gerealiseerd

 

  • Meer activiteiten op het eiland met als gevolg verstoring;
  • Concentratie van bezoekers op een kleine/gevoelige locatie op eiland;
  • Twijfel over de landschappelijke inpassing;
  • Opoffering natuur door aanleg haven binnen de kade;
  • Twijfel technische haalbaarheid (erg slappe bodem).
Cookie-instellingen