Wijzigingen op 1e schetsontwerp

De belangrijkste onderwerpen en/of aanpassingen (ten opzichte van het eerdere schetsontwerp):

 • Landschappelijke vormgeving van de vooroevers
 • De nieuwe steiger langs eiland (die zou aansluiten op drijvende steiger) is vervallen
 • Verwijderen van de bestaande ligboxen in haven
 • Een betreedbare oever, voor natuur en natuurrecreatief gebruik (o.a. wandelen), met twee aanlegsteiger voor boten en kano’s
 • Een niet-betreedbare oever met natuurbestemming en voor behoud fraai uitzicht over het Eemmeer
 • Betonde recreatievaargeul en waterplantenvrije route van de hoofdvaargeul naar de Dode Hond
 • Smallere opening tussen en overlappende voorovers in verband met golfslag
 • Jaarlijkse afsluiting van het wandelpad eiland Dode Hond gedurende periode 15 maart – 15 augustus
 • Eco-toiletvoorziening
 • Centrale plek op landtong voor o.a. natuurlijke spelaanleiding en informatievoorziening
 • Haven Dode Hond kan door de beschutting van de vooroevers dienstdoen als vluchthaven op het Eemmeer.
Cookie-instellingen